fredag, augusti 03, 2007

Namninsamling demensomsorgen

Var på torget i tisdags och samlade in namn för att bygga särskilda boende för dementa. Alliansen och SPI driver denna frågan och responsen är verkligen enorm. När vi stod där på torget kom det fram flera som hade hört talas om insamlingen och som letat upp oss för att få skriva på. Karin skriver mer på sin blogg om kampanjen.

Här kan ni läsa texten till namninsamlingen, hör av er om ni vill skriva under jag har lista : )

NAMNINSAMLING - ALLA HAR RÄTT TILL EN BRA ÄLDREOMSORG.

Äldreomsorgen har under senare år fått mycket kritik. Senast fick den mycket dåligt betyg i den medborgarundersökning som genomfördes i vår kommun. Det är nu angeläget att vi återskapar förtroendet för äldrevården. Vi har inte sämre förutsättningar än andra kommuner, vi har en bra och kompetent personal. Det som nu behövs är rätt beslut. Ett viktigt beslut är att hantera de dementas förutsättningar till boende på rätt sätt.

Vi vill att det byggs särskilda boende för människor med demensproblematik. Den politiska majoriteten i Nybro kommun anser inte att det ska byggas särskilt boende för dementa på Strandvägen (f d Linneahemmet) utan att demenssjuka och personer med fysiska funktionshinder ska bo tillsammans. Detta strider mot forskningsresultat och beprövad erfarenhet och saknar insikt om hur medmänsklig äldreomsorg bör utformas.

Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Sveriges Pensionärers Intresseparti vänder sig mot detta förslag och vill med denna namninsamling bilda en stark opinion för särskilda boenden för dementa.

Stöd våra ansträngningar i denna fråga genom att skriva på denna lista som kommer att överlämnas till Nybro Kommun i september.

Inga kommentarer: