tisdag, oktober 28, 2008

Rid- och cykelleden Orrefors-Nybro

Igår på kommunfullmäktige svarade Markus Lund (s) på min interpellation ang cykel- och ridled mellan Orrefors och Nybro. Frågan ska nu utredas ytterligare var beskedet, både med hänsyn till att få en bra lösning och pga kostnaderna. Nu räcker det tydligen inte ens med 900 000 kr för att få sträckan i ordning, senaste siffran är 1,6 miljoner (!).

Här ser ni interpellationen jag ställt och som jag alltså fick svar på igår:
Interpellation till kommunstyrelsens ordförande

Ridleden Orrefors-Nybro

Den gamla banvallen mellan Orrefors och Nybro ska asfalteras 2008 enligt beslut i kommunfullmäktige. Det är positivt för kommunen att det finns cykel och ridleder, men frågan är om asfaltering av densamma verkligen är nödvändig? Halva banvallen ska asfalteras för cyklisterna och den andra halvan kommer förbli grusyta vilket är bättre för hästarnas hovar.

Som vi vet har inte Nybro kommun någon gynnsam ekonomisk situation. Majoriteten har slagit på stort när det gäller investeringar, men varit sämre på att hålla i skattepengarna och ge oss en bra service i barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Centerpartiet har tidigare ifrågasatt beslutet att lägga stora resurser – närmare bestämt 900 000 kr på asfaltering. Vi är fortfarande kritiska och ifrågasätter om detta är en bra investering i tider då kommunen måste genomföra stora besparingar.

Vi vet också att investeringarna i vår kommun nästan uteslutande görs i Nybro tätort. Det skulle vara intressant att få del av vad invånarna i Orrefors, Gullaskruv, Målerås, Flygsfors och Gadderås med omnejd helst skulle vilja göra med nästan en miljon kronor. Måhända är man mer intresserad av en bra skola och barnomsorg, upprustade lekplatser eller cykelbanor i orterna?

Vi vill därför ställa följande frågor till Markus Lund:
Är du beredd att ompröva beslutet att satsa 900 000 kr på asfaltering av cykel- och ridleden och istället satsa detta på områden i kommunen som är i större behov av resurser?
Har satsningen på asfaltering av cykel- och ridleden diskuterats med de boende i Orrefors och närliggande orter?

Nybro den 24 september 2008

Karina Helmersson
Centerpartiet

Inga kommentarer: