tisdag, september 12, 2006

Naturdagis

Det här uttalandet har jag skickat till Nybrotidningarna idag! Det är fö fullt ös i valrörelsen nu, i förra veckan var jag med på en utfrågning på Åkrahäll och en radiosänd debatt på Oscarsgymnasiet!


- Undersök om det nya naturdagiset kan drivas i kooperativ eller privat regi!
I förra veckan kunde vi läsa om att det behövs fler dagisplatser i Nybro kommun. Naturdagis skulle då kunna vara en sak att satsa på. En bra tanke - men varför ska det självklart bedrivas i kommunens regi?

- Jag tycker att det är en självklarhet att vi ska undersöka om någon privatperson skulle vilja driva ett naturdagis i kommunen, säger Karina Helmersson (c), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden och riksdagskandidat. Vi behöver fler företagare samtidigt som bredden inom barnomsorgen behöver ökas. Privata, offentliga och kooperativa versamheter ska finnas sida vid sida för att öka valfriheten hos familjerna.

- Montessori, Pingstliljan och Positivet är exempel på tre bra komplement till våra offentliga dagis säger Karina. Kanske vill något av dem utöka och driva en Ur&Skur-avdelning? Eller kan det finnas privatpersoner som är intresserade.

- När vänsterkartellen är skeptiska mot alternativ så kan man undra om de också är skeptiska till kvinnligt företagande? Många nya välfärdsföretag skulle kunna startas av kvinnor som dominerar i yrkesgrupperna, men deras drömmar krossas av klåfingriga vänsterpolitiker, avslutar Karina.